Händer på Sepo

Senaste nytt om skatt och ekonomi

Regeringens åtgärder pga coronaviruset.

På grund av det pågående virusutbrottet har regeringen nu presenterat ett krispaket med åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Mer information om detta finner du genom dessa länkar:

Skatteverkets samlade information för företagare, med anledning av corona-viruset. Läs mer här ->

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktigt för dig som företagare att känna till. Läs mer här ->

Tillväxtverket har förtydligat vad som gäller vid korttidsarbete (korttidspermittering) och bl.a. rett ut att det ska gälla ägare av aktiebolag. Läs mer här ->

Corona-info för företagare ->

Så påverkas du med anställda ->

Informationsfrukost 

Vi på SEPO vill inte bara vara redovisningsbyrån som sköter din bokföring, vi vill dig en chans att se bortom siffrorna. Genom att erbjuda rådgivning och de verktyg du behöver vill vi vara ditt bollplank och ge dig de bästa förutsättningarna för ditt företagande.  

 

Framtida ämnena som kommer att behandlas under hösten 2020:  

 

Pensionssparande - Hur ser du på din framtid?  

Glöm inte bort att ge dig själv trygghet inför framtiden. Som företagare saknar du den trygghet många anställda har. Därför är det extra viktigt för dig att ha en bra pensionsplan och trygghetslösning både för dig och din familj. Sean Poland går igenom de alternativ som finns och vad man bör tänka på för att kunna njuta av sin tid som pensionär på bästa sätt! 

 

Är det något annat ämne du skulle vilja veta mer om? 

Vi tar tacksamt emot förslag på ämnen som vi kan ta upp längre fram!  

RSS Företagsnytt

 • Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete juli 2, 2020
 • Utökat stöd vid sjukdom juli 2, 2020
  Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda.
 • Förmån av fria taxiresor under pandemin juli 2, 2020
  Förmån av fria arbetsresor värderas normalt till marknadsvärdet. Skatteverket anser dock att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.
 • Sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpeng juli 1, 2020
 • Koncernbidrag och korttidsarbete juli 1, 2020
 • Förseningsavgift vid helårsmoms juli 1, 2020
  Gäller den förlängda deklarationstiden för byråanstånd även momsdeklaration för helårsmoms?
 • Förseningsavgift för aktiebolag juli 1, 2020
  Jag läste att företag som har byråanstånd har en månad extra på sig med inkomstdeklarationen innan förseningsavgift behöver betalas. Kan även aktiebolag få lämna inkomstdeklarationen senare och slippa förseningsavgift?
 • Omställningsstöd – beslut juni 22, 2020
  Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.
 • Återta beslutad utdelning pga corona juni 17, 2020
  Jag har en kund som gjorde ett tidigt bokslut och beslutade om utdelning i början av mars. Sedan kom corona... Finns det någon möjlighet att återta eller skjuta på utdelningen och vad händer vid beskattningen i så fall?
 • Moms på kundförluster under coronapandemin juni 17, 2020
  Med anledning av den pågående coronapandemin lättar Skatteverket på kraven på när den utgående momsen kan återföras.