Skip to content
Hjälp med bokSLUT

Få hjälp med bokslut & årsredovisning av Sepo redovisning

När året är slut är det dags för bokslut och årsredovisning. Vi hjälper till med hela processen. Om ditt aktiebolag har en revisor samarbetar vi givetvis med din hen genom att lämna en färdig årsredovisning för dem att granska och skriva under. 
sepo_miljo_5
BOKSLUT

Så jobbar vi med bokslut

  • Det bästa bokslutsmötet, det är vår vision – där du och din personliga rådgivare tillsammans tar fram den viktigaste informationen från ditt bokslut.
  • En engagerad samtalspartner där en stor del av bokslutsmötet handlar om hur du når dina ekonomiska mål.
  • Tillgång till Sepos redovisnings- och lönekonsulter som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.
  • En kvalitetssäkrad bokslutsrapport.

"I bokslutet syr vi ihop året och planerar för framtiden. Vårt mål är att du ska få nödvändiga insikter för att kunna fatta besluten som leder till ett välmående företag."

Checklista för årsbokslut

Förbered dig på bästa sätt

För att vi ska kunna hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut behöver vi ha tillgång till olika underlag och information som rör ditt företag. Här listar vi de olika dokument och övrigt material som är bra att ha i ordning innan du påbörjar arbetet.

  • Beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret.
  • Slutlig skattsedel för senaste året.
  • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
  • Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år.
  • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år.
  • Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.
hi