Skip to content
Hjälp med RAPPORTERING

Få hjälp med rapportering av Sepo redovisning

Rätt ekonomirapportering hjälper dig att uppnå dina affärsmål. Vi kan erbjuder korrekt rapportering utifrån dina önskemål, vilket möjliggör en tydlig ekonomisk överblick och beslutsunderlag till din verksamhet.

Vi håller koll på viktiga datum och ser till att myndigheter och andra rapporteringsmottagare får det som efterfrågas i tid. Vi hjälper dig löpande och kommenterar de avvikelser ni kan behöva titta närmare på eller förklara vidare.

sepo_miljo_5
rapportering

Så jobbar vi med rapportering

Beroende på redovisningsperiod och när vi utfört avstämningar för ditt företag så brukar vi även rapportera hur företaget mår ekonomiskt. Detta görs oftast genom balans- och resultatrapport. Resultatrapporten speglar periodens försäljning, kostnader och resultat. Ofta i förhållande till föregående års period och/eller budget. Balansrapporten är en bild över företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Tillsammans kommer vi överens hur och hur ofta rapportering ska lämnas och om det är några frågetecken så går vi igenom det.

"Vi skräddarsyr era rapporter och tar fram de underlag som behövs för att ni ska kunna fatta bättre beslut."

hi