Skip to content
sepo redovisning

Helkund

sepo_miljo_4_1200x600px

Så här jobbar vi

Hos oss väljer du vilka tjänster du vill ha hjälp med, helt utifrån hur din verksamhet ser ut och hur mycket egna resurser du har. Oavsett hur du jobbar idag är vår målsättning att göra din redovisning ännu enklare och mer automatiserad. Så få papper och så lite manuellt arbete som möjligt. Många av våra kunder blir överaskade hur stor skillnad det kan bli. Med vår hjälp får du en smidig, digital redovisning och en personlig kontakt så att du kan känna dig trygg med att bokföringen blir rätt. Vi sätter ihop ett paket som passar dig och du betalar ett fast pris varje månad. Enkelt va?

Helkund

Vi tar hand om dig så du kan fokusera på din kärnverksamhet. Som helkund outsourcar du ekonomiarbetet till oss. Vi hjälper dig med löpande tjänster och är samtidigt ditt stöd och rådgivare i de frågor du vill ha oss som bollplank.

Löpande tjänster

Löpande tjänster

Bokföring, bokslut, deklaration, lön, HR, rapportering, american taxes.
Rådgivningstjänster

Rådgivningstjänster

Strategi- och ekonomistyrning, avtal, bolags- och ägarfrågor, analys.

Träffa vår personal

Sean-Poland_1

Sean Poland

VD/CEO

Mail: sean@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 06

Connecta med mig!

Linda Wik Fors

Linda Wik Fors

Ekonomikonsult

Mail: linda@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 03

Connecta med mig!

Lena Korsman

Lena Korsman

Caroline Almenfors Wanna

Caroline Almenfors Wanna

Ekonomikonsult

Mail: caroline@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 09

Connecta med mig!

Linda Petersson

Linda Petersson

Ekonomikonsult

Mail: lindap@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 08

Connecta med mig!

Malin Lundman

Malin Lundman

Ekonomikonsult

Mail: malin@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 05

Connecta med mig!

Emma Ericsson

Emma Ericsson

Lönekonsult

Mail: emmae@seporedovisning.se
Telefon: 033-659 08 02

Connecta med mig!

hi