Skip to content
All posts

Elstöd till företag

Många företag har känt av de höga elpriserna. Nu har Regeringen lagt fram ett förslag om elstöd även till företag. Stödet kommer förhoppningsvis att kunna ansökas om i maj i år. 

Enligt förslag kommer ansökningen att öppna den 30 maj 2023 och vara öppen till 25 september i år under förutsättning att EU-kommissionen godkänner Regeringens ansökan. Det är Skatteverket som kommer att hantera utbetalningarna och dessa görs via en e-tjänst på deras hemsida. Företag i elområde 3 kommer få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Hur mycket varje företag får, beräknas utifrån elförbrukningen under oktober 2021 – september 2022. Pengarna kommer betalas ut via företagets skattekonto. För att vara säker på att pengarna kommer är det bra att kolla redan nu att ditt företag har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket.

Vilka kan ansöka om elstöd till företag?

  • Företag i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet.
  • Företaget måste ha haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 per den 17 november 2022.
  • Företaget måste ha betalat alla skatter och gjort sin deklaration.
  • Företaget får inte ha vissa skulder hos Kronofogden. Man har möjlighet att betala av skulden innan.
hi