Skip to content
All posts

Nu är nya hemsidan live

Äntligen har vi nu fått vår nya webb. Det är Ngine Group AB som har hjälpt oss att integrera vår publika webb med vårt CRM. Som plattform använder vi HubSpot. Det här innebär att vi nu kan ta ytterligare steg i vår digitala tillväxt och utveckla våra kunder och kunddialoger ännu mer.

hi