Skip to content
All posts

Nu kommer elstödet

Regeringen har fattat beslut om det elstöd som ska delas ut till företag i Sverige. Det var sedan tidigare känt att Skatteverket ska stå för utbetalningarna till företag. Även själva ansökningarna kommer ske via deras hemsida. Den kommer vara öppen från och med 30 maj till 25 september i år. Vill man ha hjälp att söka stödet så kommer man som företag behöva anmäla ett nytt ombud för just denna tjänst. Detta kan vara bra att kika på så snart som möjligt. 

Ersättningen står kvar på samma belopp som tidigare meddelat. Elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme och elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort stödet blir bestäms av förbrukningen företaget haft mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. 

Det som krävs för att få elstödet är bland annat:

  • Företaget har haft ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022.
  • Gäller för elkonsumenter i elområde 3 eller 4.
  • Företaget har förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022.
  • Uttaget av elstödet till företag ger dig ingen rätt till det elstöd som Försäkringskassan delat ut.

 

 

hi