Skip to content
All posts

Nya lagar och regler från 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2024 träder flera viktiga lagändringar i kraft som påverkar företag. Dessa förändringar inkluderar slopandet av arkiveringskravet, en höjning av ROT-avdraget samt avskaffandet av ersättningen för höga sjuklönekostnader. I denna artikel går vi igenom vad dessa nya lagar innebär och hur de kan påverka dig.

Lagar

Slopandet av arkiveringskravet

En av de mest betydande förändringarna är avskaffandet av arkiveringskravet för räkenskapsmaterial. Om ditt företag har digitaliserat och överfört räkenskapsinformationen till elektroniska dokument, behöver du inte längre behålla originalhandlingarna. Detta innebär en stor lättnad för många företag som tidigare varit tvungna att arkivera papperskvitton och dokument. Vi har skrivit mer om detta i vår artikel “Avskaffande av papperskvitton” om du vill läsa mer om detta!

Tillfälligt utökat ROT-avdrag

Under 2024 kommer taket för ROT-avdraget att höjas temporärt med 25 000 kr, vilket innebär att det nya taket blir 75 000 kr per person. Dessutom kommer separata tak för ROT- och RUT-avdrag att införas, där taket för RUT-avdraget också är 75 000 kr per person. 

Finansministern Elisabeth Svantesson kommenterar detta: 

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge och byggbranschen har drabbats extra hårt. För att stötta byggbranschen går vi därför fram med ett tillfälligt höjt rotavdrag. Rotavdraget är en tidigare beprövad konjunkursåtgärd

Vill du läsa mer om rotavdraget kan du hitta det här!

Avskaffandet av ersättningen för höga sjuklönekostnader

Från och med den 1 juli 2024 kommer arbetsgivare inte längre att få ersättning för höga sjuklönekostnader. Regeringen motiverar detta beslut med att det nuvarande systemet har negativa konsekvenser och vill istället uppmuntra arbetsgivare att arbeta förebyggande med hälsa och välmående för att minska sjukskrivningar. Denna förändring kan innebära en ökad ekonomisk belastning för små och medelstora företag, som ofta har svårt att hantera oförutsedda kostnader. Läs mer om beslutet här!

Sammanfattning

De nya lagarna som träder i kraft den 1 juli 2024 innebär både lättnader och utmaningar för företag och privatpersoner. Genom att slopa arkiveringskravet minskar byråkratin, medan det tillfälligt höjda ROT-avdraget kan ge ekonomiska fördelar för de som planerar renoveringar. Däremot kan avskaffandet av ersättningen för höga sjuklönekostnader ställa högre krav på företag att arbeta förebyggande med hälsa och arbetsmiljö.

hi