Skip to content
All posts

Skillnaden mellan kvitto och faktura. Var går gränsen?

Som företagare är det inte alltid lätt att hålla koll på alla kvitton och fakturor, men det är viktigt att du sätter upp bra rutiner för dig själv för att hålla ordning på dessa. Gör man inte det kan företaget annars förlora möjligheten till momsavdrag. Det är även viktigt att kvittot/fakturan innehåller rätt information då bristfällig eller felaktig information kan leda till förlorat momsavdrag.  

 

Ett kvitto kallas även för en förenklad faktura. Den behöver inte innehålla lika mycket information som en faktura för att kunna godkännas för momsavdrag. Däremot är det viktigt att veta att ett kvitto endast är giltigt för belopp upp till 4000kr inklusive moms. För inköp över detta gränsbelopp behöver säljaren alltså utställa en faktura för att du som köpare ska kunna dra momsen på inköpet. Händer det att ett inköp över 4000kr gjorts och man endast erhållit ett kvitto kan man komplettera underlaget med de saknade uppgifterna i efterhand.  

Ett kvitto behöver innehålla följande: 

 • Fakturadatum 
 • Identifiering av säljare 
 • Vad som sålts 
 • Totalpris 
 • Momsbelopp 

Köper man något för över 4000 kr så är det viktigt att komma ihåg att kolla så det faktiskt är en faktura man mottar. Därför är det viktigt att du som köpare har koll på detta eftersom man kan förlora rätten till momsavdrag om underlaget inte innehåller korrekt information. Som säljare är det viktigt att man har med all nödvändig information i fakturan och att den är tydlig. Det ska vara lätt för mottagaren att förstå vad som inhandlats och hur mycket som ska betalas.  

En faktura måste innehålla  

 • Fakturadatum 
 • Datum för leverans/utförande av tjänst eller betalningsdag för a conto 
 • Fakturanummer/löpnummer - alla fakturor ska ha ett individuellt nummer 
 • Köparens och säljarens namn och adress 
 • Säljarens momsregistreringsnummer/VAT-nummer – i vissa fall även köparens momsregistreringsnummer 
 • Är säljaren godkänd för F-skatt ska detta framgå 
 • Vad som sålts 
 • Totalpris för varje skattesats 
 • Momsbelopp och momssats 
 • Eventuell befrielse från moms – t.ex. omvänd skattskyldighet vid utlandshandel 
 • Om köparen är skatteskyldig ska “omvänd betalningsskyldighet” anges 

Utöver detta så finns det lite andra punkter att hålla koll på i vissa specifika fall. Det kanske inte är så ofta man stöter på det men vi nämner det ändå. 

 • När köpare utfärdar faktura för säljarens räkning ska “Självfaktura” anges 
 • Vid undantag från skatteplikt ska en hänvisning anges till bestämmelsen i ML eller annan uppgift 
 • Vid leverans av ett nytt transportmedel ska uppgifter om transportmedlet anges 
 • Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för resebyråer ska ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer” anges 
 • Vid tillämpning av vinstmarginalsystemet för begagnade varor ska ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor” anges 

Så nästa gång du gör större inköp till bolaget så tänk på att kolla vad för information som anges och att du fått rätt typ av värdebevis. Vi hjälper dig gärna ifall du är osäker!  

Lär mer om våra bokföringstjänster här!  

hi